Sectiunea cosului de fum

 

Sectiunea cosului de fum – verificare rapida

Buna funcționare a unui coș de fum este dată și de corecta dimensionare a secțiunii interioare a cosului de fum. Există standarde care reglementază procedura de calcul al secțiunii interioare a coșului de fum. Pentru o verificare rapidă a secțiunii coșului de fum putem utiliza diagrame de dimensionare. Fiecare producător de sisteme de coșuri de fum emit diagrame de calcul rapid și informativ a sectiunilor interioare ale coșurilor.

De exemplu, producătorul de sisteme de coșuri din inox, izolate, „NIKO”, a emis o diagramă de dimensionare, ca cea din figura alăturată.

Această digramă este valabilă dacă:

  • Tipul de combustie este ardere liberă la presiunea atmosferică
  • Combustibilul folosit este gaz, lichid sau solid
  • Temperatura fumului din coș este de maxim 400 grade
  • Lungimea racordului de fum ce face legătura dintre focar și coș este de maxim 1,5 metri
  • Tipul izolației coșului de fum este din vată minerală bazaltică de înaltă densitate (80 kg/m3) cu grosime de 40 mm
  • Conductivitatea termică este de 0,038 W/mK la 500C
  • Înălțimea utilă (de unde intră fumul în coș, până unde iese) este de minim 7 metri și maxim 30 metri.

Fiecare producător emite diagrame de dimensionare ce au diferite date de pornire (tipul combustibilului, temperatura gazelor de ardere, numarul de coturi, etc).

În majoritatea cazurilor, în partea stângă avem puterea focarului dată in kW, iar în partea de jos înălțimea utilă a coțului de fum.

Cum se citește o diagramă ce nu este condiționată în partea dreaptă (pe axa y) de alte valori ? Cunoaștem valoarea puterii focarului (dată în kW), o căutăm pe axa y din stânga, trasăm o linie orizontală paralelă cu axa x, în dreptul valorii. Cunoaștem înălțimea utila a coșului de fum, iar în dreptul valorii găsite în partea de jos, pe axa x, trasăm o linie în sus, paralelă cu axa y. La intersecția celor două linii trasate de noi vedem în ce zonă a diametrelor ne aflăm. De exemplu, pentru o putere de 200 kW și o înălțime utilă de 10 metri, rezultă un diametru interior a coșului de fum de 400 mm.

În cazul în care diagrama este condiționată și de alte valori, în partea dreaptă, pe axa y, ca în figura anterioară, se mai trasează suplimentar, o a treia linie orizontală, paralelă cu axa x, în dreptul valorii cunoscute. Această linie se va intersecta și ea cu cea verticală. Vor rezulta două valori, de multe ori diferite, ale diametrelor interioare. Se va lua în calcul valoarea cea mai mare.

Dacă în urma dimensionarii diametrului interior a coșului de fum rezultă un diametru mai mic decât al ștuțului de evacuare a gazelor de ardere a focarului, diametrul coșului de fum va fi egal cu cea a ștuțului de evacuare a focarului.

Am aflat ca utilizând diagramele putem determina diametrele interioare ale coșurilor de fum. Dar cum verificăm dacă coșul de fum este bine dimensionat în cazul în care secțiunea este dreptunghiulară sau pătrată ? Putem utiliza formulele de transformare din secțiuni circulare în secțiuni dreptunghiulare și invers.

Pentru că diagramele sunt concepute pentru secțiuni circulare, putem echivala:

  • Secțiunea pătrată în secțiune circulară, determinând diametrul, astfel D=1,13 x A, unde D este diametrul secțiunii circulare, iar A este latura pătratului
  • Secțiunea dreptunghiulară în secțiune circulară, determinând diametrul, astfel D=1,13x, unde D este diametrul secțiunii circulare, iar A și B sunt laturile dreptunghiului
  • Secțiunea circulară în secțiune pătrată, în cazul în care am aflat diametrul secțiunii circulare a coșului ce dorim să-l construim din elemente pătrate (sau din cărămidă), cu alte cuvinte, dorim să aflam care este echivalentul secțiunii circulare în secțiune pătrată A=D/1,13, unde D este diametrul secțiunii circulare, iar A este latura pătratului.