Rolul cosului de fum

Coșul de fum este o componentă importantă a instalației de încălzire. Rolul coșului de fum este acela de a elimina gazele de ardere și fumul rezultat în urma arderii unui combustibil, solid, lichid sau gazos. Eliminarea se va face în atmosferă, deasupra acoperișurilor, în condiții de securitate maximă, evitând poluarea mediului înconjurător și intoxicarea oamenilor. Un alt rol al coșului de fum este acela de realizare a tirajului, necesar evacuării gazelor și aspirării aerului de ardere. Fumul și gazele încinse prin arderea combustibilului au o greutate specifica mai mică decât aerul rece din afara coșului, urcând astfel pe coș, generând tirajul.

Tirajul cosului de fum este de fapt viteza de circulatie a gazelor, a fumului in interiorul cosului catre iesire, fiind influentata de:

 • inaltimea utila, distanta intre locul unde intra gazele, fumul in cos pana la iesirea din el. Inaltimea cosului de fum influienţeaza in mod direct tirajul. Cu cat este mai inalt, cu atat mai mare va fi si tirajul. Daca cosul de fum este prea inalt, fumul și gazele racindu-se, pot condenda și pot constitui ele insele un obstacol la propria lor iesire. Este bine ca orice cos de fum sa fie bine dimensionat si sa respecte regimul inaltimilor impus de standarde.
 • diametrul interior al cosului de fum
 • variații de diametre interioare pe toată lungimea coșului de fum
 • existența pereților fisurați ai coșului de fum
 • funinginea adunată în interiorul coșului de fum, ce-i reduce secțiunea și mărește rezistența de curgere
 • apariția efectului de tiraj invers
 • temperatura gazelor de ardere
 • aria sectiunii prizei de aer proaspat
 • izolatia cosului si a canalului de fum
 • amplasement (interior, exterior)
 • tipul de racordare, numarul de coturi
 • respectarea regimului de inaltimi
 • existenta unor cladiri mai inalte in jurul casei
 • zona geografica, clima. In general, o instalatie de încălzire plasata la nivelul marii are nevoie de un cos de fum mai scurt. La o instalatie de încălzire situata in zona de munte, inaltimea cosului de fum va fi mai mare, deoarece cu cat urcam in altitudine, scade presiunea atmosferica.
 • condițiile atmosferice. Schimbarile meteorologice sunt intotdeauna insotite de variatii de presiune atmosferica. În zilele însorite presiunea atmosferică facilitează tirajul, iar în zilele ploioase joasa presiune atmosferică îngreunează tirajul. În zilele reci, crescand diferenta intre temperatura din interiorul coșului si cea din exterior favorizează tirajul.
 • existenta accesoriilor din partea terminala

Coșurile de fum sunt supuse la:

 • Îngheț-dezgheț – Gradul de absorbție a lichidelor diferă de la coș la coș (în funcție de soluția constructivă). Apa cumulată în materialul din care este construit coșul de fum poate îngheța, transformându-se în gheață, mărind volumul și astfel deteriorează materialul din care este construit coșul, fisurându-l sau macinându-l.
 • Șocul termic – Din cauza necurățării coșului de fum, acesta se poate autoaprinde dezvoltând în interiorul sau temperaturi de până la 1000oC într-un interval de timp foarte scurt, provocând astfel deteriorări în sistemul de evacuare a gazelor de rdere șsi a fumului.

Atacul chimic – Condensul format în coșul de fum este acid și puternic coroziv